Boğaziçi Üniversitesi Vakfı

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 1978 yılında kuruldu ve ana faaliyet alanları:

  • BÜ’de okuyan Türkiye’nin en başarılı öğrencilerine burs desteği sağlamak,
  • Dünya çapında başarılı akademisyenlerimize araştırma teşvikleri vermek,
  • Üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemek,
  • Kampüslerdeki tarihi dokunun ve floranın korunması için kaynak yaratmak,
  • Üniversitemizdeki yeni bina ve laboratuvar yapımı, kültürel ve sosyal etkinlik projelerinin geliştirilmesi ve tamamlanması için kaynak sağlamaktır.

Üniversitemizin sunduğu burslar, barınma imkanları, teknolojik gelişmelerle paralel yapılanan laboratuvarlar, canlı kulüp etkinlikleri, güncel, zengin ve donanımlı bir kütüphane en iyilerin Boğaziçi’ni seçmesi için vazgeçilemez önceliklerdir. Bu geleneğin sürmesi için Vakfımızın desteği hayati önem taşımaktadır.

Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1993 tarih ve 93/4805 sayılı kararı ile vergi bağışıklığı hakkına sahip bulunmaktadır. Kamu Yararı Gözeten Vakıf statüsündedir.

Vakfımıza yapılan bağışlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından düşürülebilmektedir.

--------------------------------------------------------

BÜVAK kuruluşundan bu yana Üniversite’ye 556 Milyon TL bağış aktardı, 16.100 BÜ öğrencisine burs sağladı.

 

Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri  281 Milyon TL Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri  %51
   
Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler  152 Milyon TL Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler  %27
   
Burs Desteği  89 Milyon TL Burs Desteği  %16
   
Bina Yapımı ve Restorasyonlar  34 Milyon TL Bina Yapımı ve Restorasyonlar  %6