Boğaziçi Üniversitesi Vakfı

 

Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr. Aptullah Kuran, Prof. Dr. Nedim Bilgen ve Ertuğrul Zekai Ökte tarafından ilk varlıkları oluşturularak kurulan Vakfımız, İstanbul 11. Noterliği’nin 24 Temmuz 1978 tarih ve 10245 yevmiye no’sunda kayıtlı düzenleme resmi senet doğrultusunda İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nin 10 Ekim 1978 tarih ve E.1978/584, K.1978/387 sayılı kararı ile tescil edilerek yasalar ve resmi senedindeki maddelerdeki hükümler uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı” adıyla kurulmuştur. T.C. Bakanlar Kurulu’nun 12 Ağustos 1993 tarih ve 93/4805 sayılı kararı ile vergi muafiyetine hak kazanmış olup kamu yararı gözeten vakıf statüsünde kalarak vergi muafiyeti kesintisiz devam etmiştir.

Vakfımızın ana faaliyet alanları:

  • BÜ’de okuyan Türkiye’nin en başarılı öğrencilerine burs desteği sağlamak,
  • Dünya çapında başarılı akademisyenlerimize araştırma teşvikleri vermek,
  • Üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemek,
  • Kampüslerdeki tarihi dokunun ve floranın korunması için kaynak yaratmak,
  • Üniversitemizdeki yeni bina ve laboratuvar yapımı, kültürel ve sosyal etkinlik projelerinin geliştirilmesi ve tamamlanması için kaynak sağlamaktır.

 

Üniversitemizin sunduğu burslar, barınma imkanları, teknolojik gelişmelerle paralel yapılanan laboratuvarlar, canlı kulüp etkinlikleri, güncel, zengin ve donanımlı bir kütüphane en iyilerin Boğaziçi’ni seçmesi için vazgeçilemez önceliklerdir. Bu geleneğin sürmesi için Vakfımızın desteği hayati önem taşımaktadır.

 

--------------------------------------------------------

 

Vakfımız 1978-2022 yılları arasında Üniversitemize 1.3 Milyar TL'lik destek sağlamıştır. 

24.987 BÜ öğrencisine burs desteği sağlamıştır.

 

Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla aşağıdaki ana başlıklara göre Üniversitemize destek sağlanmıştır.

 

Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri   637.5 Milyon TL Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri  %51
   
Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler   342.4 Milyon TL Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler  %27
   
Burs Desteği   200.2 Milyon TL Burs Desteği  %16
   
Bina Yapımı ve Restorasyonlar   76.7 Milyon TL Bina Yapımı ve Restorasyonlar  %6