BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 1978 yılında kuruldu ve ana faaliyet alanları:

BÜ’de okuyan Türkiye’nin en başarılı öğrencilerine burs desteği sağlamak,

Dünya çapında başarılı akademisyenlerimize araştırma teşvikleri vermek,

Üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemek,

Kampüslerdeki tarihi dokunun ve floranın korunması için kaynak yaratmak,

Üniversitemizdeki yeni bina ve labo-ratuvar yapımı, kültürel ve sosyal etkinlik projelerinin geliştirilmesi ve tamamlanması için kaynak sağlamaktır.

Üniversitemizin sunduğu burslar, barınma imkanları, teknolojik gelişmelerle paralel yapılanan laboratuarlar, güncel, zengin ve donanımlı bir kütüphane, canlı kulüp etkinlikleri en iyilerin Boğaziçi’ni seçmesi için vazgeçilemez öncelikler. Bu geleneğin sürmesi için Vakfımızın desteği hayati bir önem taşıyor.

Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1993 tarih ve 93/4805 sayılı kararı ile vergi bağışıklığı hakkına sahip bulunmaktadır. Kamu Yararı Gözeten Vakıf statüsündedir.

Vakfımıza yapılan bağışlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından düşürülebilmektedir.

--------------------------------------------------------

BÜVAK kuruluşundan bu yana Üniversite’ye 88 M $ bağış aktardı, 10.000’den fazla BÜ öğrencisine burs sağladı.

Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri 45,0 M $

Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler 25,4 M $

Burs Desteği 12,4 M $

Bina Yapımı ve Restorasyonlar 5,3 M $

--------------------------------------------------------

Burs Desteği %14

Akademik Destek ve Teşvik Faaliyetleri %51

Sosyal, Kültürel ve İdari Destekler %29

Bina Yapımı ve Restorasyonlar %6