Burs ve Ödül Fonu Bağışçı Listesi

 

BURS VE ÖDÜL FONLARI

Vakfımız bünyesinde kişi ve kurumlarca oluşturulan kişi, kurum ve eser adlarını yaşatmak amacıyla anaparası harcanmayan şartlı bağışlarla oluşturulmaktadır. Fonlarımızın maksimum düzeyde finansal getiri sağlayabilmesi için Vakfımız, kanunların elverdiği şekilde ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla, bağışçılarımızın özel kriterlerini de göz önünde bulundurarak risk içermeyen yatırım araçlarını kullanmakta olup, fonların yıllık getirisi üzerinden yönetim katkı payı alınmaktadır. Anapara saklı kalacak ve enflasyona karşı korunacak şekilde yıllık faiz getirisinden elde edilen gelir ile ilgili akademik yılda öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza burs ve ödül olarak verilmektedir. Burs ve ödül fonu bağışçılarımıza ilgili akademik ve mali yıl sonunda fonlarının mali durumunu ve bursiyerlerinin akademik başarılarını gösteren raporları gönderilmektedir.

Vakfımızda, 31 Aralık 2022 itibariyle öğrencilerimize destek olmak için kurulan ve toplam değeri 12.021.684 TL olan 73 adet anaparası harcanmayan burs ve ödül fonu bulunmaktadır.

Bunlardan;

- 62 adedi Burs Fonu olup toplam değeri 10.205.439 TL iken,

- 11 adedi Ödül Fonu olup toplam değeri 1.816.245 TL’dir.

2022 yılında toplam 32 bağışçımız tarafından fonlarımıza 838.692 TL burs ve ödül fonu bağışı yapılmıştır.

Burs ve Ödül Fonlarının yıllık faiz geliriyle 114 öğrencimize toplam 540.125 TL tutarında 139 adet burs ve ödül ödemesi yapılmıştır.

Tüm Burs ve Ödül Fonu bağışçılarımıza bursiyerleri adına teşekkür ediyor, eğitime desteklerinin devamını diliyoruz.

 

Burs ve Ödül fonlarımız oluşturuldukları tarih ve kuruluş amaçlarına göre alfabetik olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

BURS FONLARIMIZ
40. Yıl Fonu // 2010
    - BÜ'72 Mezunları
    - BÜ'73 Mezunları
    - BÜ'74 Mezunları
    - BÜ'75 Mezunları
    - BÜ'76 Mezunları
    - BÜ'77 Mezunları
    - BÜ'78 Mezunları
    - BÜ'97 Mezunları
    - BÜ'00 Mezunları
    - BÜ'06 Mezunları
50. Yıl Fonu // 2017
    - RC'67 Mezunları
    - RC'68 Mezunları
    - RC'69 Mezunları
    - BÜ'00 Mezunları
    - BÜ'71 Mezunları
    - BÜ'72 Mezunları
           - BÜ'72 Mühendislik Mezunları
           - BÜ'72 İİBF Mezunları
Adalet - Halim Ağaoğlu Burs Fonu // 2009
Alpaslan Selvili Özbaş Burs Fonu // 2016
Alper Atalay Burs Fonu // 1998
ATA Enstitüsü Burs Fonu // 2021
Atıl Öncü Burs Fonu // 2009
Aydan Semker Burs Fonu // 1997
Ayşe Bilge Dicleli Burs Fonu // 2019
Ayşe Ilgaz Carden Burs Fonu // 2004
Ayşe Sabiha Başaran Burs Fonu // 2006
Ayşe Selma Selvili Burs Fonu // 2008
Ayşegül Arsoy Burs Fonu // 1998
BÜ Prof. Dr. Kriton Curi Başarı Bursu Fonu // 1999
Bülent Alper Burs Fonu // 2005
Bülent Sandal Burs Fonu // 2016
BÜVAK Prof. Dr. Kriton Curi Burs Fonu // 1998
Cenker Öden Burs Fonu // 2012
Deniz Yılmaz Anısına Burs Fonu // 2019
Econfin - Prof. Dr. Cevat Karataş Burs Fonu // 2006
Elif Ayşe Selvili Burs Fonu // 2014
Erdoğan Aytaç Burs Fonu // 2005
Ergin Kök RC'55 Burs Fonu // 2020
Erol Dölay Burs Fonu // 1996
Feyyaz Berker Burs Fonu (Arık-Abat-Doğan-Fidan) // 2008
Gaye Eslen Özerkan Burs Fonu // 2008
H. Orhan Argüden Yönetişim Burs Fonu // 2016
H. Selim Büyüktür Burs Fonu // 2006
Hakan Pekşen Burs Fonu // 2018
Haksever Suner Burs Fonu // 2004
Hasan Vasfi Başaran Burs Fonu // 2007
Hilmi Selvili Burs Fonu // 2004
İrem Bölükbaşı Burs Fonu // 2022
Mehmet Betil Burs Fonu // 2006
Mehmet Feyyaz Ürgen Burs Fonu // 2021
Mehmet Melih Selvili Burs Fonu // 2009
Mete A. Sözen Scholarship In Structural and Earthquake Engineering Fund // 2019
Nil Gün Burs Fonu // 2013
Nurgün - Yağız Eyüboğlu Burs Fonu // 2013
Oğuzhan Özbaş Burs Fonu // 2022
Oya - Emre - Ömer Kızıl Burs Fonu // 2009
Öncü Ailesi Burs Fonu // 2009
Özmucur - Alemdar Burs Fonu // 2002-2004
Prof. Dr. Ali Mahir Arıkol Burs Fonu // 2012
Prof. Dr. Bahattin M. Baysal Burs Fonu // 2018
Prof. Dr. Hamit Fişek Burs Fonu // 2020
Prof. Dr. Murat Sertel Burs Fonu // 2003
Prof. Dr. Osman Türkay Burs Fonu // 2005
Prof. Dr. Turgut Noyan Burs Fonu // 2009
Rahşan - Hadi Semi Burs Fonu // 2007
Sabancı Holding Burs Fonu // 2001
Selçuk Altun Burs Fonu // 2001
Şerife Ebru Doğruol Burs Fonu // 2007
Şule Tanju Ayral Burs Fonu // 2012
Uğurtan Cop Burs Fonu // 2020
Ulus Turistik Tesis. ve Yat. Tic. A.Ş. Burs Fonu // 2002
Umur Tekin Burs Fonu // 1999
Yavuz Selvili Özbaş Burs Fonu // 2016
Yavuz Sezer Anısına Burs Fonu // 2021
YKB Genel Müdürlüğü Burs Fonu // 2002
Zekiye Ayşe Selvili Özbaş Burs Fonu // 2015
Zekiye Selvili Burs Fonu // 2003
 
ÖDÜL FONLARIMIZ
Cemil Köksal Ödül Fonu // 2008
Hilmi Özçelik Üstün Başarı Ödül Fonu // 2013
Feyyaz Berker Münazara Takımı Ödül Fonu // 2008
Feyyaz Berker Sportmenlik Ödül Fonu // 2008
İsmail Arı Ödül Fonu // 2014
Prof. Dr. Aptullah Kuran Ödül Fonu // 2002
Prof. Dr. Banu Onaral - Mühendislik Çözümleri Ödül Fonu // 2006
Prof. Dr. Metin Balcı Ödül Fonu // 2020
Prof. Dr. Vedat Yerlici Ödül Fonu // 2006
Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos Ödül Fonu // 2008
Selçuk Halaç Ödül Fonu // 2006