Başvuru

Başvuru için kullanılacak dosyayı indirmek için tıklayınız.  -->  /docs/1665147312_basvuru-2021-editorluk-patent.xlsx

 

Önemli Duyuru

Rektörlük Konferans destek fonundan yararlanmak üzere önce BÜVAK’a başvuru yapılmalıdır. BÜVAK başvuru onayı ile enstitü veya dekanlıklara bu onay belgesi de başvuru belgeleri içine eklenerek başvurulmalıdır. Görevlendirme yazıları öğretim elemanları için birimleri tarafından, doktora öğrencileri için ise tez danışmanları tarafından onaya sunulmalıdır. Görevlendirme yazısı Rektör tarafından onaylanmamış seyahatlere ilişkin olarak destek kararı çıkmış olsa dahi seyahat sonrası ödeme yapılamamaktadır.