Çalışanlarımız

      
GENEL MÜDÜR
Elvan ZİHNİOĞLU
elvan.zihnioglu@boun.edu.tr
T : +90 212 287 03 12/13
F : +90 212 287 03 14
      
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
Canan ÖZDEMİR
canan.ozdemir@buvak.org
T : +90 212 287 03 12/13
F : +90 212 287 03 14
      
KAYNAK GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
Pelin MİRASYEDİ
pelin.mirasyedi@boun.edu.tr
T : +90 212 287 03 12/13
F : +90 212 287 03 14
      
KAYNAK GELİŞTİRME YÖNETMENİ
Handan H. SEVİNÇ
handan.sevinc@boun.edu.tr
T : +90 212 359 72 50
F : +90 212 287 03 14
      
MUHASEBE SORUMLUSU    

Nur YAR     
nur.yar@buvak.org
T : +90 212 287 03 12/13
F : +90 212 287 03 14
  
      
AKADEMİK KURUL VE KAYNAK GELİŞTİRME SORUMLUSU
Emel ZEYREK     
buvakakademik@boun.edu.tr
T : +90 212 287 03 12/13
F : +90 212 287 03 14