Verilen Ödüller

 

Vakfımız, Üniversitemizin akademik ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilerine destek sağlamaktadır. 

Vakfımız bünyesindeki akademik faaliyetleri destek ve araştırma destek fonlarının yıllık faiz gelirlerinden ve Vakfımızın diğer şartsız bağışlarından akademik faaliyetlere destek verilmektedir.  

Akademik destek programımızdan yararlanmak isteyen öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız ve araştırma görevlisi olan doktora öğrencilerimizin başvuruları BÜVAK Akademik Faaliyetler Destek Fonu Yönetmeliği çerçevesinde BÜVAK Akademik Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu başvurular BÜVAK Yönetim Kurulu kararına istinaden desteklenir. 

Vakfımızın 2023 yılında akademik faaliyetler destek bütçesi 2.261.288 TL olup Akademik Kurul Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Üniversitemize toplam 1.889.580 TL’lik akademik ve araştırma desteği sağlanmıştır. Yazılım teknik destek hizmeti olarak da 8.850 TL ödenmiş olup 2023 yılında toplam 1.898.430 TL destek verilmiştir.  

2023 yılında (2022 yılı yayınları için) 453 makale, 16 editörlük, 39 kitap ve 2 patent olmak üzere toplam 510 başvuru desteklenmiş ve 11 öğretim üyemize ödül verilmiştir.  

 

Yayınları
 
Desteklenen
Kişi Sayısı
Desteklenen
Başvuru Sayısı
 Destek
Tutarı (TL)
Uluslararası Makale Teşvik Desteği (2022) 161 453 1.552.312
Editörlük Desteği (2022) 13 16      25.588
Kitap Desteği (2022) 32 39     205.280
Patent (2022) 1 2        6.400
TOPLAM 207 510 1.789.580
       
       
Akademik Faaliyetler Destek Fonu Ödülleri Desteklenen
Kişi Sayısı
Desteklenen
Başvuru Sayısı
 Destek
Tutarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü (2022) 6 6 30.000
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü (2020-2021) 5 5 70.000
TOPLAM 11 11 100.000
       
GENEL TOPLAM 218 521 1.889.580

 

 

ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Vakfımız, Üniversitemizdeki yüksek nitelikli eğitim faaliyetlerini ve bu faaliyetlere katkıda bulunan öğretim üyelerimizi desteklemek amacıyla her yıl “Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri” vermektedir. Bu ödülün amacı öğretim süreçlerinin geliştirilmesi ve iyi öğreticilerin teşvik edilmesidir. Akademik Kurul Komisyonu’na ilgili birimlerden gelen başvurular değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayı ile ödüller verilmektedir. 2022 yılı çalışmaları için 6 öğretim üyemize 2023 yılında toplam 30.000 TL Öğretimde Üstün Başarı Ödülü verilmiştir

2023 yılında 6 öğretim üyemize Öğretimde Üstün Başarı Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Ali Emre Pusane   Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ahmet Uşaklı  Turizm İşletmeciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Metin Bağrıaçık  Dilbilimi Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Ilmar Gahramanov   Fizik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Birkan Yılmaz  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Nejat Cihan Yurdaün  Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

ARAŞTIRMADA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Vakfımız, Üniversitemizdeki yüksek nitelikli araştırma faaliyetlerini ve bu çalışmaları yapan değerli öğretim üyelerimizi desteklemek amacıyla her yıl araştırmada üstün başarı gösteren az sayıda kadrolu öğretim üyelerine genç ve kıdemli olarak iki ayrı kategoride ödül vermektedir. Ödülün verildiği yılın başında 42 yaşını doldurmamış öğretim üyeleri “genç”, daha yukarı yaştakiler “kıdemli” olarak kabul edilmektedir. Ödüller temel bilimler ve mühendislik ile sosyal ve beşeri bilimler alanları arasında mümkün olduğu kadar dengeli bir biçimde verilmektedir. Ödül için en önemli ölçüt bilime yapılan evrensel katkıdır. 2020/2021 akademik yılı için 5 öğretim üyemize 2023 yılında toplam 70.000 TL Araştırmada Üstün Başarı Ödülü verilmiştir. 

2023 yılında 5 öğretim üyemize Araştırmada Üstün Başarı Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Fatih Alagöz  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Kıdemli
Prof. Dr. Murat Saraçlar  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Kıdemli
Prof. Dr. Sezen Soyer Uzun  Kimya Mühendisliği Bölümü- Genç
Doç. Dr. Orhan Torul  Ekonomi Bölümü - Genç
Doç. Dr. Güneş Ünal  Psikoloji Bölümü - Genç