Paydaşlarımız

BÜMED - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

Vakfımızın kuruluşundan 7 yıl sonra kurulan Mezunlar Derneğimiz ile işbirliğimiz kurulduğundan beri artarak sürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’ne katkı sağlamak üzere derneğimiz ve vakfımız işbirliği içinde çalışmaktadır. Vakfımızın bağışçıları ve potansiyel bağışçılarının çoğu BÜMED üyesidir.

BÜMED web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BURCIN - BOĞAZİÇİ UNIVERSITY & ROBERT COLLEGE INTERNATIONAL ALUMNI ASSOCIATION

1994 yılında A.B.D.’nin çeşitli eyaletlerinde yaşayan bir grup Boğaziçi Üniversiteli ve Robert Kolejlinin bir araya gelmeleriyle kurulan bir dernektir. Kurulduğu yıldan beri BÜVAK ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Amerika’dan mezunlarımızın bağış yollaması konusunda vakfımıza destek vermektedir.

İlk zamanlar, Virginia’da çalışmalarına başlayan dernek, bağış kampanyaları, basılı periyodik bültenler ve mezun buluşmalarıyla adını duyurdu. Daha sonra üyelerin çok farklı bölgelerde yaşamaları ve bunu takip eden iletişim ve organizasyon sağlamadaki güçlükler nedeniyle BURCIN uzun bir süre sanal topluluk olarak yaşadı.

 

TPF - TURKISH PHILANTHROPY FUNDS

Turkish Philanthropy Funds (TPF), Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin vergi muafiyetinden yararlanarak bağış yollayabilmesi için kurulan bir kuruluştur.

TPF ile gerçekleştirdiğimiz bir işbirliği anlaşması neticesinde, A.B.D.’de yaşayan tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve dostları bize bağış yapabilmektedir.

TPF web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

TÜSEV - TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI

Vakfımız TÜSEV’in üyesidir. TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün 100’ü aşkın TÜSEV mütevellisi vakıf TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır. TÜSEV;

- STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması,

- STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması,

- Kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi,

- Uluslararası topluluğun ülkemizin üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması,

- Sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapar.

BÜVAK, TÜSEV’in kuruluşundan beri üyesidir. TÜSEV vakfımızın uluslararası organlarla bağlantısını sağlamaktadır.

TÜSEV web sitesine ulaşmak için tıklayınız.