Akademik Faaliyetlere Destek

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Akademik Kurulu 1994 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıf Akademik Kurulu tarafından değerlendirilen ve Yönetim Kurulu onayı ile desteklenen faaliyetler ile üniversitemizin öğretim kadrosunun, araştırmacılarının ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek vermek amaçlanmaktadır.

2020 yılında şartsız bağış gelirlerimizden, 202 öğretim üyesi ve doktora öğrencimizin toplam 635 başvurusu kabul edilerek 1.369.847 TL’lik makale, editörlük, kitap ve patent desteği sağlanmıştır. Ayrıca akademik destek kapsamında 12 öğretim üyemize toplam 30.000 TL ödül verilmiştir. 

 

Akademik Faaliyetler Destek Fonu Desteklenen Kişi Sayısı Desteklenen Başvuru Sayısı Verilen Destek Miktarı (TL)
Uluslar Arası Makale Teşvik 170 594 1.313.968 TL
Editörlük 6 6 13.792 TL
Kitap Desteği 25 34 40.602 TL
Patent 1 1 1.485 TL
TOPLAM 202 635 1.369.847 TL

 

 

Akademik Faaliyetler Destek Fonu    Ödülleri Desteklenen Kişi Sayısı Desteklenen Başvuru Sayısı Verilen Destek Miktarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 12 12 30.000 TL
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü - - -
TOPLAM 12 12 30.000 TL

 

Öğretimde Üstün Başarı Ödül Listesi

1 Prof. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
2 Prof. Dr. Ayşe Mumcu
İktisat Bölümü
3 Doç. Dr. Yavuz Acar
İşletme Bölümü
4 Doç. Dr. Sema Dumanlı Oktar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
5 Doç. Dr. Emre Uğur
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
6 Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin
Turizm İşletmeciliği Bölümü
7 Dr. Öğr. Üyesi Gaye Defne Ceyhan-MacLellan
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
8 Dr. Öğr. Üyesi Fırat İlker
Kimya Bölümü
9 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Demirok
Dilbilim Bölümü
10 Dr. Sinan Işık
Matematik Bölümü
11 Sema Özçallı
Hazırlık Birimi
12 Hwachun Lee
Modern Diller Birimi