Akademik Faaliyetlere Destek

 

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Üniversitemizin akademik ve araştırma faaliyetlerine destek amacıyla 1994 yılından bu yana öğretim üyelerine ve gerekli koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilerine destek sağlamaktadır.Vakfımız bünyesindeki şartı gereği anaparası harcanmayan akademik teşvik fonlarımızın yıllık faiz gelirlerinden ve Vakfımızın diğer şartsız bağışlarından akademik faaliyetlere destek verilmektedir.

Akademik destek programımızdan yararlanmak isteyen öğretim üyelerimiz, öğretim elemanları ve araştırma görevlisi olan doktora öğrencilerinin başvuruları BÜ Bilim İnsanı Portalı üzerinden alınır. Başvurular BÜVAK Akademik Faaliyetler Destek Fonu Yönetmeliği çerçevesinde BÜVAK Akademik Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu başvurular BÜVAK Yönetim Kurulu kararına istinaden desteklenir.

Vakfımızın 2021 yılında akademik faaliyetler destek bütçesi 2.000.000TL olup yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen destek tutarı 282.827 TL olmuştur.Toplamda 6 makale, 5 editörlük, 43 kitap başvurusu desteklenmiş ve 19 ödül verilmiştir.

2021 yılında harcanmamış olan 1.717.173 TL’lik bütçe, 2022 yılında harcanmak üzere 2022 yılı bütçesine eklenmiştir.

 

Yayın Teşvikleri Desteklenen Kişi Desteklenen Başvuru Destek Tutarı (TL)
Uluslararası Makale Teşvik Desteği 5 6 20.675
Editörlük Desteği 4 5 7.875
Kitap Desteği 33 43 183.277
Patent 0 0 0
TOPLAM 42 54 211.827
       
Akademik Faaliyetler Destek Fonu Ödülleri Desteklenen Kişi Desteklenen Başvuru Destek Tutarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 12 12 30.000
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü 7 7 41.000
TOPLAM 19 19 71.000
       
GENEL TOPLAM 61 73 282.827

 

 

Öğretimde Üstün Başarı Ödülü Listesi-2021
 
Prof. Dr. Ayşe Mumcu
İktisat Bölümü
 
Prof. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
 
Doç. Dr. Emre Uğur
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
Doç. Dr. Sema Dumanlı Oktar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin
Turizm İşletmeciliği Bölümü
 
Doç. Dr. Yavuz Acar
İşletme Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Defne Ceyhan-MacLellan
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Fırat İlker
Kimya Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Demirok
Dilbilim Bölümü
 
Öğr. Gör. Dr. Sinan Işık
Matematik Bölümü
 
Öğr. Gör. Hwachun Lee
Modern Diller Birimi
 
Öğr. Gör. Sema Özçallı
Hazırlık Birimi

 

 

 

Araştırmada Üstün Başarı Ödülü Listesi-2021
 
Prof. Dr. Amitav Sanyal (Kıdemli)
Kimya Mühendisliği Bölümü
 
Prof. Dr. Lale Akarun (Kıdemli)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
Prof. Dr. Maria Dolores Alvarez Basterra (Kıdemli)
Turizm İşletmeciliği Bölümü
 
Prof. Dr. Çetin Yılmaz (Genç)
Makine Mühendisliği Bölümü
 
Prof. Dr. Mehmet Yiğit Gürdal (Genç)
Ekonomi Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Emine Fişek (Genç)
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 
Öğr. Üyesi Arzucan Özgür (Genç)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü