Akademik Faaliyetlere Destek

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Akademik Kurulu 1994 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıf Akademik Kurulu tarafından değerlendirilen ve Yönetim Kurulu onayı ile desteklenen faaliyetler ile üniversitemizin öğretim kadrosunun, araştırmacılarının ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek vermek amaçlanmaktadır.

2015 yılında şartsız bağış gelirlerimizden, 333 öğretim üyesi ve doktora öğrencimizin toplam 834 başvurusu kabul edilerek 1.436.732 TL’lik yayın, konferans, araştırmaya destek ve bilim insanı getirme desteği sağlanmıştır.

Ayrıca akademik destek kapsamında 268 öğretim üyemize toplam 817.615 TL ödül verilmiştir. Verilen toplam akademik faaliyetler destek tutarı 2014 yılında 1.731.628 TL iken 2015 yılında 2.254.347 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Akademik Faaliyetler  Desteklenen Destek Verilen Verilen Destek
Destek Fonu Kişi Sayısı Başvuru  Sayısı Miktarı (TL)
Uluslararası Makale Teşvik 254 754 1.294.898
Editörlük 13 14 17.983
Kitap Desteği 4 4 19.500
Doktora Öğrencisi Konferans Katılım 39 39 59.029
Araştırma ve Yayın Ağırlıklı Faaliyet 9 9 19.071
Yurtdışından Bilim İnsanı Getirme 11 11 21.650
Patent Desteği 3 3 4.600
TOPLAM 333 834 1.436.732
       
Akademik Faaliyetler  Desteklenen Destek Verilen Verilen Destek
Destek Fonu Ödülleri Kişi Sayısı Başvuru  Sayısı Miktarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 12 12 66.814
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü 8 8 100.926
Akademik Teşvik Ödülü 240 240 636.375
Özel Ödüller 8 8 13.500
TOPLAM 268 268 817.615

 

 

 ARAŞTIRMADA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ LİSTESİ
Temel Bilimler ve Mühendislik  
Kıdemli Genç
Prof. Dr. Cem Ersoy Doç. Dr. Özhan Özatay
Prof. Dr. Nihan Nugay Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah
   
Sosyal ve Beşeri Bilimler  
Kıdemli Genç
Prof. Dr. Edhem Eldem Yrd. Doç. Dr. Cenk Özbay
Prof. Dr. O. Şevket Pamuk Yrd. Doç. Dr. Koray Durak

 

ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ LİSTESİ 
Prof. Dr. Yekta Ülgen - Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 
Prof. Dr. Maria Dolores Alvarez - UBYO Turizm İşletmeciliği Bölümü 
Doç. Dr. Ali Emre Pusane - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. Ali Ersin Acar - Kimya Bölümü 
Doç. Dr. Levent Yıldıran - Ekonomi Bölümü 
Doç. Dr. Kutay Orakçal - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Markus Pöchtrager - Dilbilim Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Silier - Felsefe Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Metindoğan Wise - İlköğretim Bölümü 
Öğr. Gör. Gülay Taşseven - YADYOK Hazırlık Birimi 
Öğr. Gör. Nilüfer Andiç Uygur - YADYOK Modern Diller Birimi