Akademik Faaliyetlere Destek

 

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Üniversitemizin akademik ve araştırma faaliyetlerine destek amacıyla 1994 yılından bu yana öğretim üyelerine ve gerekli koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilerine destek sağlamaktadır.

Vakfımız bünyesindeki, şartı gereği anaparası harcanmayan akademik teşvik fonlarımızın yıllık faiz gelirlerinden ve Vakfımızın diğer şartsız bağışlarından akademik faaliyetlere destek verilmektedir.

Akademik destek programımızdan yararlanmak isteyen öğretim üyelerimiz, öğretim elemanları ve araştırma görevlisi olan doktora öğrencilerinin başvuruları BÜ Bilim İnsanı Portalı üzerinden alınır. Başvurular BÜVAK Akademik Faaliyetler Destek Fonu Yönetmeliği çerçevesinde BÜVAK Akademik Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu başvurular BÜVAK Yönetim Kurulu kararına istinaden desteklenir.

Vakfımızın 2022 yılında akademik faaliyetler destek bütçesi 3.217.173 TL olup yapılan değerlendirmeler sonucunda 2020 ve 2021 yılına ait yayınlar için verilen destek tutarı 2.608.488 TL olmuştur.

Vakfımızın akademik faaliyetler destek çalışmaları kapsamında öğretim üyelerimize verilen yayın teşvik başvurularının alındığı Akademik Yayınları Destek Süreç Yazılımı için teknik destek hizmeti olarak 97.397 TL ödenmiş olup, 2022 yılında akademik faaliyetler destek bütçesi toplamı 2.705.885 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılı yayınları için toplamda 957 makale, 31 editörlük, 87 kitap, 27 patent başvurusu desteklenmiş ve 11 ödül verilmiştir. 2022 yılında harcanmamış olan 511.288 TL’lik bütçe, 2023 yılında harcanmak üzere 2023 yılı bütçesine eklenmiştir.

 

 

Yayın Teşvikleri
(2020 ve 2021 Yılı Yayınları Toplamı)
Desteklenen
Kişi Sayısı
Desteklenen
Başvuru Sayısı
 Destek
Tutarı (TL)
Uluslararası Makale Teşvik Desteği 517 957 2.148.273
Editörlük Desteği 26 31 59.215
Kitap Desteği 77 87 314.500
Patent 12 27 59.000
TOPLAM 632 1.102 2.580.988
       
       
Akademik Faaliyetler Destek Fonu Ödülleri Desteklenen
Kişi Sayısı
Desteklenen
Başvuru Sayısı
 Destek
Tutarı (TL)
Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 11 11 27.500
Araştırmada Üstün Başarı Ödülü 0 0 0
TOPLAM 11 11 27.500
       
GENEL TOPLAM 643 1.113 2.608.488

 

 

ÖĞRETİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ

Vakfımız, Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunan öğretim üyelerimizi desteklemek amacıyla her yıl ödül vermektedir. Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, öğrencilerimizin dünya çapındaki standartlarda yetkinliğe ulaşmaları için verilen çaba ve Üniversitemizin öğretim kalitesine yapılan katkılar için takdim edilmektedir.

2022 yılında 11 öğretim üyemize Öğretimde Üstün Başarı Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Ali Emre Pusane   Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Esra Battaloğlu   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Assoc. Prof. Dr. Ezgi Erkmen   Turizm İşletmeciliği Bölümü
Assoc. Prof. Dr. Sema Dumanlı Oktar   Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Assoc. Prof. Dr. Serkan Arıkan   Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Assoc. Prof. Dr. Stefan Fuss   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dr. Hülya Bulut   Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
Assistant Prof. Gaye İlhan Demiryol   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Assistant Prof. Tülay Kaya Eken   Jeodezi Anabilim Dalı
Ayşe Sarı Uygun   Hazırlık Birimi
İrina Sofie De Herdt   Modern Diller Birimi

 

 

ARAŞTIRMADA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ

Vakfımız Üniversitemizdeki yüksek nitelikli araştırma faaliyetlerini ve ilgili çalışmaları yapan değer­li araştırma kadrosunu desteklemek amacıyla araştırmada üstün başarı gösteren az sayıda kadrolu öğretim elemanına genç ve kıdemli olarak iki ayrı kategoride ödül vermektedir. Ödülün verildiği yı­lın başında 40 yaşını doldurmamış öğretim elemanları genç, daha yukarı yaştakiler kıdemli olarak kabul edilir.

Bilime yapılan evrensel katkı ödül için en önemli ölçüttür. İlgili katkının belirlenmesinde kişilerin yayın, özellikle de uluslararası yayın performansı ve bu yayınların yarattığı yankı esas alınır. BÜVAK Akademik Kurulu değişik tür yayınların nerelerde yayımlandıklarını, sayılarını, sürekliliklerini, önde gelen endekslere göre aldıkları atıf sayılarını inceler. Mümkün olan durumlarda, özellikle de temel bilimler ve mühendislik alanlarında, TÜBİTAK’ın ödül değerlendirmelerinde yaptığı gibi, yayınların ve atıfların “ülke” ve “impact” katsayıları gibi değişkenler de dikkate alınır.

Bu değerlendirmelerde Üniversitemiz ortamında gerçekleştirilmiş araştırmalara dayanan yayınlara öncelik tanınır. Bir kez ödül almış bir öğretim üyesi “Araştırmada Üstün Başarı Ödülü” için tekrar değerlendirilirken, ödül aldığı tarihten sonraki çalışmalarına ağırlık verilir. Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri Aralık 2022 itibariyle verilmemiş olup çalışmaları devam etmektedir.