İştiraklerimiz

BÜTEK A.Ş. - Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hizm. San. Tic. A.Ş.

BÜVAK İştiraki olan BÜTEK A.Ş. 1989 yılında kurulmuştur.

Şirketin sermayesi 103.000 TL olup, sermayenin oransal dağılımı aşağıdaki gibidir:

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı :  %48,54

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları (23 kişi) :  %49,32

ARGE Danışmanlık A.Ş. :  %2,14

BÜTEK A.Ş. Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgi birikimini sanayiye taşıyarak teknoloji ve danışmanlık hizmetleri vermekte, Superdorm Öğrenci yurdunu işletmekte, kurumsal eğitim ve seminerler düzenlemekte, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi faaliyetlerini yürütmektedir.

BÜTEK A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜVAK İktisadi İşletmesi

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olan İktisadi İşletmemiz bünyesinde Vakfımızın ticari faaliyetleri yürütülmektedir.

 

BÜN TEKNOPARK A.Ş. - Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. 14.07.2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurulmuştur.

1 Ekim 2010 tarihinde faaliyete geçen BÜN Teknopark'ta 2022 sonu itibariyle 45 şirket yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, BÜ Kuzey Kampüsü'nde 1.012 m2'lik kapalı alana sahiptir. 

BÜN Teknopark, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma merkezidir. %40'dan fazlası akademisyenlerin şirketlerini kurduğu, toplamda 45 girişimci şirketin, 14 kuluçka şirketinin yer aldığı, 402 personele yarattığı istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 3.169 m2 lik toplam alan ile Üniversite-Sanayi İşbirliğinin en güzel göstergelerinden olan Teknoparkımızda nitelikli Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir.

BÜN Teknopark'ın ortaklık yapısı şöyledir:

T.C. Boğaziçi Üniversitesi  : %97

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı : %3

BÜN Teknopark A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜDOTEK - Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 19/02/2018 tarih ve 2018/11421 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Bölgenin yönetici şirketi olan BÜDOTEK (Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.) 2 Ekim 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, Dudullu OSB ve BÜVAK ortaklığı ile kurulmuş ve bir yıl içinde inşaat işleri tamamlanarak 1 Ekim 2019'da faaliyete geçmiştir. 

2022 yılı itibarıyla, bünyesinde 63 girişimci firma ve 20 kuluçka girişimcisi olmak üzere toplam 83 girişimcinin faaliyet gösterdiği kurumun faaliyet alanları arasında genetik araştırmalardan elektroniğe, nano malzemeden yazılım geliştirmeye, otonom araçtan çevre teknolojilerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede firmalar yer almaktadır. 2022 yılında teknopark bünyesinde toplam 186 proje yürütülmüş, bunların 64 tanesi tamamlanmış, diğerleri devam etmektedir.

BÜDOTEK, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliği yaparak 2020 yılından beri teknoloji transfer hizmetleri vermektedir. Bu doğrultuda, 2022 yılı içerisinde hem kuluçka girişimcileri hem de teknopark firmaları ile fikri haklar, üniversite-sanayi iş birliği, ulusal ve uluslararası proje destekleri ve kamu teşvikleri konularında birebir görüşmeler düzenlenmiş, Kuluçka firmalarının gelişimlerinin izlendiği değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

BÜDOTEK bünyesindeki firmalara; Ar-Ge çalışmalarına gereksinim duyan sanayicinin hemen yanında çok güçlü Ar-Ge şirketleri kümelenmesi, tüm Teknopark teşviklerinden yararlanma imkanı, 16 bin metrekare kapalı alana sahip çağdaş ve modern bir yapı içinde huzurlu, dinamik, konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik imkânlarını ve teknik desteğini, İstanbul Dudullu OSB’nin merkezi konumunu, sosyal imkânlarını, açık fikirli, yenilikçi ve dinamik insanların oluşturduğu bir sosyal çevreyi de sağlamaktadır.

BÜDOTEK'in ortaklık yapısı şöyledir:

İstanbul Dudullu OSB  : %55

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı  : %25

T.C. Boğaziçi Üniversitesi  : %20

BÜDOTEK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.