İştiraklerimiz

BÜTEK A.Ş. - Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hizm. San. Tic. A.Ş.

BÜVAK İştiraki olan BÜTEK A.Ş. 1989 yılında kurulmuştur.

Şirketin sermayesi 103.000 TL olup, sermayenin oransal dağılımı aşağıdaki gibidir:

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı :  %48,54

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları (23 kişi) :  %49,32

ARGE Danışmanlık A.Ş. :  %2,14

BÜTEK A.Ş. Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgi birikimini sanayiye taşıyarak teknoloji ve danışmanlık hizmetleri vermekte, Superdorm Öğrenci yurdunu işletmekte, kurumsal eğitim ve seminerler düzenlemekte, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi faaliyetlerini yürütmektedir.

BÜTEK A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜVAK İktisadi İşletmesi

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olan İktisadi İşletmemiz bünyesinde Vakfımızın ticari faaliyetleri yürütülmektedir.

 

BÜN TEKNOPARK A.Ş. - Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. 14.07.2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurulmuştur.

1 Ekim 2010 tarihinde faaliyete geçen BÜN Teknopark'ta 2020 sonu itibariyle 42 şirket yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark BÜ Kuzey Kampüsü'nde 1.012 m2'lik kapalı alana sahiptir. 

BÜN Teknopark, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma merkezidir. %40'dan fazlası akademisyenlerin şirketlerini kurduğu, toplamda 34 girişimci şirketin, 8 kuluçka şirketinin yer aldığı, 279 personele yarattığı istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 3.169 m2 lik toplam alan ile Üniversite-Sanayi İşbirliğinin en güzel göstergelerinden olan Teknoparkımızda nitelikli Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir.

BÜN Teknopark'ın ortaklık yapısı şöyledir:

BÜTEK A.Ş.  : %49

T.C. Boğaziçi Üniversitesi  : %48

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı : %3

BÜN Teknopark A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜDOTEK - Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 19/02/2018 tarih ve 2018/11421 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Bölgenin yönetici şirketi olan BÜDOTEK (Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.) 2 Ekim 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, Dudullu OSB, BÜVAK ortaklığı ile kurulmuştur. Bir yıl içinde inşaat işleri tamamlanarak Ekim 2019'da faaliyete geçmiştir. 

BÜDOTEK, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, diğer sanayi bölgelerine ve şehir merkezine yakın bir konumda yer almaktadır. 23.000 m2 açık alan içinde 15.300 m2 kapalı alana sahip Ar-Ge binası ile 5.000 m2 alanlı spor ve sosyal tesisler binası bulunmaktadır. İçerisinde farklı büyüklükte toplam 56 ofis yer almakta olup bunların tümü dolmuştur. Teknopark firmaları yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik projelerini başarıyla sürdürmektedir. 

BÜDOTEK binası içerisinde toplamda 250 m2 kuluçka ve ön kuluçka alanı, açık ve kapalı ofis seçenekleri ile yer almaktadır. Kuluçka alanında 5 adet kapalı ofis, açık alan içerisinde 18 adet ön kuluçka alanı ve 16 adet kuluçka alanı bulunmaktadır. 2020 yılı Nisan ayından itibaren faaliyete geçmiş olan kuluçka merkezi şu anda 14 girişimciye ev sahipliği yapmaktadır.

BÜDOTEK'in ortaklık yapısı şöyledir:

İstanbul Dudullu OSB  : %55

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı  : %25

T.C. Boğaziçi Üniversitesi  : %20

BÜDOTEK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.