Burslar ve Ödüller

 

Vakfımız bünyesinde verilen burs ve ödüller, 2020 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'ni destekleme amaçlı yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden biri olmaya devam etmiştir. BÜVAK, şartlı burs bağışları ve mevcut burs ve ödül fonlarından üretilen kaynakların büyük bir kısmını Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini alan öğrencilerimize burs vermek üzere ayırmıştır.

Verilen Burs ve Ödüllerimiz;

  • Şartlı burs ve ödül fonlarının getirilerinden,
  • Şartlı şahıs ve kurum burslarından,
  • Burs havuzuna yapılan bağışlardan,
  • Kitap, yemek ve yurt bursu bağışlarından karşılanmaktadır.

 

Lisans ve lisansüstü bursiyerlerimiz Boğaziçi Üniversitesi Burs Komisyonu tarafından, doktora bursiyerleri BÜVAK Akademik Kurulu tarafından ilgili yönetmeliklere göre belirlenmektedir. Burs başvuruları incelendikten sonra gereksinim ve başarı kriterlerine göre burs alması önerilen öğrenciler için ilgili Burs Komisyonu ve BÜVAK Akademik Kurul kararları BÜVAK Yönetim Kurulu onayına sunulur. BÜVAK Yönetim Kurulu ilgili önerileri, burs bütçesi ve süreçleri değerlendirerek sonuçlandırır.

2020 yılında, 2.193 değerli bağışçımızın 5.465.254 TL’lik bağışıyla, 2.688 öğrencimize gereksinim ve başarıya bağlı olarak 5.152.494 TL tutarında toplam 3.669 adet burs ve ödül verilmiştir.

Burs bağışçılarımıza bursiyerlerimiz adına teşekkür ediyor, eğitime ve Boğaziçi'ne desteklerinin devamını diliyoruz.

 

FONLAR

Vakfımız bünyesinde kişi ve kurumlarca oluşturulan kişi, kurum ve eser adlarını yaşatmak amacıyla ana parası harcanmayan şartlı bağışlarla oluşturulmaktadır. Fonlarımızın maksimum düzeyde finansal getiri sağlayabilmesi için Vakfımız, kanunların elverdiği şekilde ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla, bağışçılarımızın özel kriterlerini de göz önünde bulundurarak risk içermeyen yatırım araçlarını kullanmakta olup, fonların yıllık getirisi üzerinden yönetim katkı payı alınmaktadır. Anapara saklı kalacak ve enflasyona karşı korunacak şekilde yıllık faiz getirisinden elde edilen gelir ile ilgili akademik yılda öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve çalışanlarımıza burs ve ödül olarak verilmektedir. Burs ve ödül fonu bağışçılarımıza ilgili akademik ve mali yıl sonunda fonlarının mali durumunu ve bursiyerlerinin akademik başarılarını gösteren raporları gönderilmektedir.

Vakfımızda, 31 Aralık 2020 itibariyle öğrencilerimize destek olmak için kurulan ve toplam değeri 22.434.733 TL olan 75 adet anaparası harcanamayan fon bulunmaktadır.

Bunlardan; 57 tanesi Burs Fonu olup toplam değeri 6.690.427 TL iken 11 adet Ödül Fonu toplam değeri ise 1.345.700 TL’dir.

 

2020 yılında toplam 261 bağışçımız tarafından fonlarımıza 793.310 TL burs ve ödül fonu bağışı yapılmıştır.

Burs ve Ödül Fonlarının faiz geliriyle 323.297 TL tutarında toplam 122 adet burs ve ödül ödemesi yapılmıştır.

Tüm fon bağışçılarımıza destekleri için teşekkür ederiz.

 

Fonlarımız kuruldukları tarih ve kuruluş amaçlarına göre alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır.

 

ARAŞTIRMA DESTEK FONLARI  
Tekfen Vakfı Akademik Araştırma Destek Fonu 2019
   
   
AKADEMİK FAALİYETLERE DESTEK FONLARI  
Araştırma Gönüllüleri Fonu 2007
BÜVAK Bilim Teknoloji Araştırma Fonu 2019
Fahir İlkel Fonu 1994
Halil Mehmetoğlu Fonu 2018
Koç Ailesi Fonu 2013
Zeynep - Ayşe Birkan Fonu 1999
   
   
ÖDÜL FONLARI  
Cemil Köksal Ödül Fonu 2008
Feyyaz Berker Münazara Takımı Ödül Fonu 2008
Feyyaz Berker Sportmenlik Ödül Fonu  2008
Hilmi Özçelik Üstün Başarı Ödül Fonu 2013
İsmail Arı Ödül Fonu 2014
Prof. Dr. Aptullah Kuran Ödül Fonu 2002
Prof. Dr. Banu Onaral - Mühendislik Çözümleri Ödül Fonu 2006
Prof. Dr. Metin Balcı Ödül Fonu 2020
Prof. Dr. Vedat Yerlici Ödül Fonu 2006
Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos Ödül Fonu 2008
Selçuk Halaç Ödül Fonu 2006
   
   
BURS FONLARI  
40. Yıl Burs Fonu 2010
     BÜ'72 Mezunları  
     BÜ'73 Mezunları  
     BÜ'74 Mezunları  
     BÜ'75 Mezunları  
     BÜ'76 Mezunları  
     BÜ'77 Mezunları  
     BÜ'78 Mezunları  
     BÜ'97 Mezunları  
     BÜ'00 Mezunları  
     BÜ'06 Mezunları  
50. Yıl Burs Fonu 2017
     RC'67 Mezunları  
     RC'68 Mezunları   
     RC'69 Mezunları  
Adalet - Halim Ağaoğlu Burs Fonu 2009
Alpaslan Selvili Özbaş Burs Fonu 2016
Alper Atalay Burs Fonu 1998
Atıl Öncü Burs Fonu 2009
Aydan Semker Burs Fonu 1997
Ayşe Bilge Dicleli Burs Fonu 2019
Ayşe Ilgaz Carden Burs Fonu 2004
Ayşe Sabiha Başaran Burs Fonu 2006
Ayşe Selma Selvili Burs Fonu 2008
Ayşegül Arsoy Burs Fonu 1998
BÜ Prof. Dr. Kriton Curi Başarı Bursu Fonu 1999
Bülent Alper Burs Fonu 2005
Bülent Sandal Burs Fonu 2016
BÜVAK Prof. Dr. Kriton Curi Burs Fonu 1998
Cenker Öden Burs Fonu 2012
Deniz Yılmaz Anısına Burs Fonu 2019
Econfin - Prof. Dr. Cevat Karataş Burs Fonu 2006
Elif Ayşe Selvili Burs Fonu 2014
Erdoğan Aytaç Burs Fonu 2005
Ergin Kök RC'55 Burs Fonu 2020
Erol Dölay Burs Fonu 1996
Feyyaz Berker Burs Fonu (Arık-Abat-Doğan-Fidan) 2008
Gaye Eslen Özerkan Burs Fonu 2008
H. Orhan Argüden Yönetişim Burs Fonu 2016
H. Selim Büyüktür Burs Fonu 2006
Hakan Pekşen Burs Fonu 2018
Haksever Suner Burs Fonu 2004
Hasan Vasfi Başaran Burs Fonu 2007
Hilmi Selvili Burs Fonu 2004
Mehmet Betil Burs Fonu 2006
Mehmet Feyyaz Ürgen Burs Fonu 2021
Mehmet Melih Selvili Burs Fonu 2009
Mete A. Sözen Scholarship in Structural and Earthquake Enginnering Fund 2019
Nil Gün Burs Fonu 2013
Nurgün - Yağız Eyüboğlu Burs Fonu 2013
Oya - Emre - Ömer Kızıl Burs Fonu 2009
Öncü Ailesi Burs Fonu 2009
Özmucur - Alemdar Burs Fonu 2002-2004
Prof. Dr. Ali Mahir Arıkol Burs Fonu 2012
Prof. Dr. Bahattin M. Baysal Burs Fonu 2018
Prof. Dr. Hamit Fişek Burs Fonu 2020
Prof. Dr. Murat Sertel Burs Fonu 2003
Prof. Dr. Osman Türkay Burs Fonu 2005
Prof. Dr. Turgut Noyan Burs Fonu 2009
Rahşan - Hadi Semi Burs Fonu 2007
Sabancı Holding Burs Fonu 2001
Selçuk Altun Burs Fonu 2001
Şerife Ebru Doğruol Burs Fonu 2007
Şule Tanju Ayral Burs Fonu 2012
Uğurtan Cop Burs Fonu 2020
Ulus Turistik Tesis ve Yat. Tic. A.Ş. Burs Fonu 2002
Umur Tekin Burs Fonu 1999
Yavuz Selvili Özbaş Burs Fonu 2016
YKB Genel Müdürlüğü Burs Fonu 2002
Zekiye Ayşe Selvili Özbaş Burs Fonu 2015
Zekiye Selvili Burs Fonu 2003