Tablet ve Dizüstü Bilgisayar Bursu Bağışçı Listesi

 

2020 yılında başlayan Covid19 salgını sebebiyle gereksinimi olan öğrencilerimizin internet erişimi, tablet ve dizüstü bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen burslardır. Vakfımıza yapılan bağışlar üç ayrı hesapta toplanmaktadır. İlgili burslar, BÜ Burs Ofisi tarafından gereksinimi tespit edilen lisans ve lisansüstü öğrencilerimize nakdi ve ayni olarak, bağış şartına uygun olacak şekilde verilmektedir.

Yıl içinde bu amaç doğrultusunda yapılan bağışlarla Vakfımız tarafından satın alımı yapılan tablet ve dizüstü bilgisayarlar BÜ Burs Ofisi tarafından elden imza karşılığında veya kargo ile öğrencilerimize teslim edilmiştir. Aralık 2021 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

2021 yılında; 68 bağışçımızdan toplam 93.135 TL’lik internet erişim desteği, tablet ve dizüstü bilgisayar bursu bağışı alınmıştır.

  • 43 bağışçı tarafından 43.035 TL internet destek bursu bağışı,
  • 20 bağışçı tarafından 33.600 TL tablet bursu bağışı,
  • 5 bağışçı tarafından 16.500 TL dizüstü bilgisayar bursu bağışı yapılmıştır.

 

2021 yılında; toplam 249.239 TL’lik 429 adet burs ödemesi yapılmıştır.

  • 409 adet burs ile toplam 201.200 TL’lik internet destek bursu ödemesi yapılmıştır.
  • 17 adet burs ile toplam 34.884 TL’lik tablet satın alınıp, bursiyerlere teslim edilmiştir.
  • 3 adet burs ile toplam 13.155 TL’lik dizüstü bilgisayar satın alınıp, bursiyerlere teslim edilmiştir.

Aşağıdaki listelerde yer alan tüm tablet ve dizüstü bilgisayar bursu bağışçılarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

 

Tablet Bursu Bağışçılarımız

20 bağışçımız toplam 33.600 TL’lik Tablet Bursu desteği sağlamıştır.

Abdullah Tecdelioğlu
Ahmet Fuat Sümer
Ahmet Tarık Tüzün
Arda Çetinkaya
Azret Ali Mamçu
Burcu Eke Ege
Erdal Kabatepe
Funda Sivrikaya Şerifoğlu
Gülizar Hacıyakupoğlu Akcan
Hande Sodacı
İnci Çöğür Erel
Korcan Demircioğlu
Osman Tarık Serpil
Öktem Erbay
Önder Şahin
Özlem Özen
Selin Söl
Süheyla Taraktaş
Uğur Aker
V. Demet Olesen

 

Dizüstü Bilgisayar Bursu Bağışçılarımız

5 bağışçımız toplam 16.500 TL’lik Dizüstü Bilgisayar desteği sağlamıştır.

Mehmet Bülent Ergin
Oya Topçuoğlu
Rüstem Meftun Özten
Uğur Nuri Sipahi
Yıldız Kabaran