Verilen Burslar

28.03.1984 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda görme engelli bir öğrencimize 15 TL burs verilmesiyle başlayan destek, burs fonu kuran, yıllık ihtiyaç bursu veren ve burs desteğine katkıda bulunan binlerce bağışçımızın katkısıyla Vakfımız üzerinden verilen burs desteği sürekli artış göstermiştir. 2019 yılında 1.613 değerli bağışçımızın 4.858.442 TL'lik bağışlarıyla 3.949 öğrencimize gereksinim ve başarılarına bağlı olmak üzere burs ve ödül ödenmiştir. Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla BÜVAK tarafından verilen burslarımız türlerine göre;

• Gereksinime Bağlı Burslar

• Başarıya Bağlı Burslar

• BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları olarak ayrılmıştır.

 

Gereksinime Bağlı Verilen Burslar:

Adayların BÜ Burs Ofisine yaptıkları başvurularında gereksinimlerini belgeleyen evrakın incelenmesi ve yapılan mülakatların ardından bursiyer adayının akademik durumuna da bakılarak verilen burslardır. Burslar, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, ödenek dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder. 2019 yılında 3.805 öğrencimize toplam 3.522.965 TL’lik gereksinim burs desteği verilmiştir.

Başarıya Bağlı Verilen Burslar:

Boğaziçi Üniversitesi’ne giriş başarısına dayalı olarak lisans öğrencilerine verilen burslardır. Bu bursların türleri ve koşulları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 136 öğrencimize toplam 399.850 TL’lik başarı burs desteği verilmiştir.

BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları:

BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilir. Bursiyerlerin seçimi BÜVAK Akademik Kurulu tarafından yapılır ve BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır. 2019 yılında 8 doktora öğrencimize toplam 73.600 TL’lik burs desteği verilmiştir.