Verilen Burslar

 

28.03.1984 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda görme engelli bir öğrencimize 15 TL burs verilmesiyle başlayan destek, burs fonu kuran, yıllık ihtiyaç bursu veren ve burs desteğine katkıda bulunan binlerce bağışçımızın katkısıyla Vakfımız üzerinden verilen burs desteği sürekli artış göstermiştir. Burs faaliyetlerimiz Üniversitemizi destekleme amaçlı yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden biri olmaya devam etmiştir.

Bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyor, eğitime desteklerinin devamını diliyoruz.

2022 yılında 925 değerli bağışçımızın 8.721.762 TL’lik bağışıyla, 3.127 öğrencimize gereksinim ve başarıya bağlı olarak 7.375.077 TL tutarında toplam 3.196 adet burs ve ödül verilmiştir.

Bağışçılarımızın katkılarıyla BÜVAK tarafından verilen burslarımız türlerine göre;

-  Gereksinime Bağlı Burslar

-  Başarıya Bağlı Burslar

-  Doktora Bursları

olarak üç ana başlık altında gruplanmıştır.

 

Gereksinime Bağlı Verilen Burslar:

Gereksinim bursu almak için öğrencilerin BÜ Burs Ofisine yaptıkları burs başvuruları, gereksinimlerini belgeleyen evrakın incelenmesi ve yapılan mülakatların ardından öğrencinin akademik durumuna da bakılarak değerlendirmeye alınır. Gereksinim Bursu BÜVAK ve BÜ Burs Yönetmeliklerince belirlenen kriterler ve vakfımızın bütçesi dahilinde öğrencinin normal okuma süresi boyunca ve her yıl ihtiyacını belgelemesi koşuluyla devam eder.

Gereksinime bağlı burslar; İsme Burs, Yemek Bursu, Kitap Bursu, Yurt Bursu, İnternet Destek Bursu, Tablet Bursu ve Dizüstü Bilgisayar Bursu olarak sınıflandırılarak BÜ Burs Yönetmeliğince belirlenen kriterler çerçevesinde verilmektedir. 

2022 yılında 2.512 öğrencimize gereksinimleri doğrultusunda 6.625.107 TL tutarında toplam 2.574 adet gereksinim bursu desteği verilmiştir.

Aralık 2022 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

 

Başarıya Bağlı Verilen Burslar:

Başarı Burslarımız bursiyerlerimizin üniversiteye giriş başarısına bağlı olarak verilen burslarımızdır. Başarı burslarının türleri ve kriterleri her yıl BÜ Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir. Boğaziçi Üniversitesi başarı burslarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türlerinde Ortaöğretim BAşarı Puanı (OBP)’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınırken, öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşuldur. Başarı Bursu kazanan öğrencilerimiz aldıkları başarı bursu türüne göre Nakdi Burs, Yurt Bursu, Kitap Bursu ve Yemek Bursu almaktadır.

2022 yılında 602 öğrencimize başarıları doğrultusunda 717.870 TL tutarında toplam 609 adet başarı bursu desteği verilmiştir.

Aralık 2022 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

 

Doktora Bursları:

Doktora bursiyerlerimiz, BÜVAK Akademik Kurulu tarafından, BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Burs alması uygun bulunan adaylar BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ve mevcut bütçe çerçevesinde karara bağlanır.

2022 yılında bütçe çalışmaları sonrası yapılan değerlendirmeler neticesinde BÜVAK tarafından doktora bursu desteği verilememiştir.