Verilen Burslar

 

28.03.1984 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda görme engelli bir öğrencimize 15 TL burs verilmesiyle başlayan destek, burs fonu kuran, yıllık ihtiyaç bursu veren ve burs desteğine katkıda bulunan binlerce bağışçımızın katkısıyla Vakfımız üzerinden verilen burs desteği sürekli artış göstermiştir. Burs faaliyetlerimiz Üniversitemizi destekleme amaçlı yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden biri olmaya devam etmiştir.

Bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyor, eğitime desteklerinin devamını diliyoruz.

2021 yılında, 964 değerli bağışçımızın 6.069.187 TL’lik bağışıyla, 3.058 öğrencimize gereksinim ve başarıya bağlı olarak 4.899.579 TL tutarında toplam 3.817 adet burs ve ödül verilmiştir.

Bağışçılarımızın katkılarıyla BÜVAK tarafından verilen burslarımız türlerine göre;

  • Gereksinime Bağlı Burslar
  • Başarıya Bağlı Burslar
  • Doktora Bursları

olarak üç ana başlık altında gruplanmıştır.

 

Gereksinime Bağlı Verilen Burslar:

Burs almak için öğrencilerin BÜ Burs Ofisine yaptıkları burs başvuruları, gereksinimlerini belgeleyen evrakın incelenmesi ve yapılan mülakatların ardından öğrencinin akademik durumuna da bakılarak değerlendirmeye alınır. Burslar, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, ödenek dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder. Gereksinime bağlı burslar; İsme Burs, Yemek Bursu, Kitap Bursu, Yurt Bursu olarak sınıflandırılarak BÜ Burs Yönetmeliğince belirlenen kriterler çerçevesinde verilmektedir.

Aralık 2021 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

2021 yılında 2.343 öğrencimize gereksinimleri doğrultusunda 4.209.998 TL tutarında toplam 2.885 adet gereksinim bursu desteği verilmiştir.

 

Başarıya Bağlı Verilen Burslar:

Üniversiteye giriş başarısına bağlı olarak verilen burslarımızdır. Başarı burslarının türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir. Boğaziçi Üniversitesi başarı burslarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınırken, öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşuldur. Başarı Bursu kazanan öğrencilerimiz aldıkları başarı bursu türüne göre Nakdi Burs, Yurt Bursu, Kitap Bursu ve Yemek Bursu almaktadır.

Aralık 2021 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

2021 yılında 703 öğrencimize başarıları doğrultusunda 643.180 TL tutarında toplam 920 adet başarı bursu desteği verilmiştir.

 

Doktora Bursları:

Doktora bursiyerlerimiz, BÜVAK Akademik Kurulu tarafından, BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Burs alması uygun bulunan adaylar BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ve mevcut bütçe çerçevesinde karara bağlanır.

2021 yılında 2 doktora öğrencimize 26.400 TL tutarında doktora bursu desteği verilmiştir.