Verilen Burslar

 

28.03.1984 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda görme engelli bir öğrencimize 15 TL burs verilmesiyle başlayan destek, burs fonu kuran, yıllık ihtiyaç bursu veren ve burs desteğine katkıda bulunan binlerce bağışçımızın katkısıyla Vakfımız üzerinden verilen burs desteği sürekli artış göstermiştir. Burs faaliyetlerimiz Üniversitemizi destekleme amaçlı yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden biri olmaya devam etmiştir.

Bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyor, eğitime desteklerinin devamını diliyoruz.

2020 yılında, 2.193 değerli bağışçımızın 5.465.254 TL’lik bağışıyla, 2.688 öğrencimize gereksinim ve başarıya bağlı olarak 5.152.494 TL tutarında toplam 3.669 adet burs ve ödül verilmiştir.

Bağışçılarımızın katkılarıyla BÜVAK tarafından verilen burslarımız türlerine göre;

• Gereksinime Bağlı Burslar

• Başarıya Bağlı Burslar

• BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları olarak ayrılmıştır.

 

Gereksinime Bağlı Verilen Burslar:

Burs almak için öğrencilerin BÜ Burs Ofisine yaptıkları burs başvuruları, gereksinimlerini belgeleyen evrakın incelenmesi ve yapılan mülakatların ardından öğrencinin akademik durumuna da bakılarak değerlendirmeye alınır. Burslar, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, ödenek dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder. Gereksinime bağlı burslar; İsme Burs, Yemek Bursu, Kitap Bursu, Yurt Bursu olarak sınıflandırılarak BÜ Burs Yönetmeliğince belirlenen kriterler çerçevesinde verilmektedir. Aralık 2020 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

2020 yılında 2.324 öğrencimize gereksinimleri doğrultusunda 4.438.406 TL tutarında 2.972 adet burs desteği verilmiştir.


Başarıya Bağlı Verilen Burslar:

Üniversiteye giriş başarısına bağlı olarak verilen burslarımızdır. Başarı burslarının türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir. Boğaziçi Üniversitesi başarı burslarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili Yerleştirme Puanı esas alınırken, öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşuldur. Başarı Bursu kazanan öğrencilerimiz aldıkları başarı bursu türüne göre Nakdi Burs, Yurt Bursu, Kitap Bursu ve Yemek Bursu almaktadır. Aralık 2020 itibariyle henüz burs ödemesi yapılmamış bağışlar bir sonraki akademik yılda kullanılmak üzere devredilmiştir.

2020 yılında 359 öğrencimize başarıları doğrultusunda 649.088 TL tutarında 692 adet burs desteği verilmiştir.


BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları:

Doktora bursiyerleri BÜVAK Akademik Kurulu tarafından seçilir ve BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilir. Burs alması uygun bulunan adaylar BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

2020 yılında 5 doktora öğrencimize 65.000 TL tutarında 5 adet burs desteği verilmiştir.