39. Yıla Doğru

14 Aralık 1978 tarihli Resmi Gazete ilanıyla tescil edilen Boğaziçi Üniversitesi Vakfı; Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak, akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrenci ve mezunlarının sosyal ve kültürel gereksinimlerine maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Vakfımız, 12 Ağustos 1993 tarihli ve 93/4805 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyetine hak kazanmıştır.

Vakfımız; Mütevellilerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Gönüllülerimiz ve Çalışanlarımızın gayretleriyle, Mezunlarımız ve Boğaziçi Dostu kişi/kurumların maddi ve manevi destekleriyle güçlenerek 39. yıla doğru ilerlemektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’ne destek amacıyla kurulmuş olan Vakfımız ve İktisadi İşletmeleri’nin faaliyetleri aşağıdaki dört ana başlıkta toplanmaktadır:

  • Akademik Faaliyetlere Destek
  • Öğrencilerimize Burs ve Ödüller
  • Boğaziçi Üniversitesi Faaliyetlerine Destek
  • Bağış Kampanyaları Çalışmaları

Vakfımız, kuruluşundan bu yana Aralık 2016 itibariyle 111 milyon $ gelir elde etmiş olup, 34 milyon $'lık mal varlığına ulaşmıştır. Gelirlerinden;

  • Üniversitemiz birimleri ve projelerine 52 milyon $,
  • Üniversitemiz bina yapımı ve restorasyonuna 14 milyon $,
  • Akademik faaliyetlere 15 milyon $,
  • Üniversitemizin çeşitli ihtiyaçlarına 14 milyon $,
  • Burs ve ödül olarak 10 milyon $ destek sağlanmış,
  • Yönetim gideri olarak da 5 milyon $’lık gider gerçekleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İştiraklerinde, yılda yaklaşık 23 milyon TL'lik faaliyet yürütülmektedir. Her yıl toplanan yaklaşık 10 milyon TL'lik bağış ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine burs, akademisyenlerinin eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek, Üniversite birim ve projelerine katkı sağlanmaktadır.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için Vakfımıza bağış yaparak destek sağlayan tüm kişi, kurum ve iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunarken desteklerinin artarak devamını diliyoruz.