Genel Müdür′ün Mesajı

Değerli Mütevelliler, Sayın Bağışçılar ve Boğaziçi Dostları,

Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim çalışmalarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmak; güzide üniversitemizin öğrencilerine, öğretim kadrosuna, idari personeline ekonomik, sosyal ve kültürel desteklerde bulunmak; ülkemizin eğitim, öğretim, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ait araştırma ve incelemelere destek vermek için kurulan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 2021 yılında 43. yaşına girmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr. Aptullah Kuran, Prof. Dr. Nedim Bilgen ve Ertuğrul Zekai Ökte tarafından ilk mal varlığı oluşturularak 1978 yılında tescil edilen Vakfımız, T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla 1993 yılında vergi muafiyetine hak kazanmış olup bugüne kadar vergi muafiyetini kesintisiz sürdürmüştür.

43 yılda ana faaliyet alanlarımız olan Üniversitemizdeki başarılı ve gereksinimi olan öğrencilerimize burs desteği sağlamak, dünya çapında başarıları olan akademisyen ve araştırmacılarımıza yayın, konferans katılım ve araştırma desteği vermek, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize sosyal, idari ve kültürel destek sağlayarak; 31 Aralık 2021 itibariyle kaydi değerin bugünkü değere uyarlanmış haliyle Vakfımız, Üniversitemize aşağıdaki destek kalemlerinde toplam 757,7 Milyon TL’lik kaynağı aktarmıştır.

- Akademik Destek Faaliyetleri için 382,6 Milyon TL,

- Sosyal, Kültürel ve İdari Destek için 206,8 Milyon TL,

- Bina Yapımı ve Restorasyonlara Destek için 46,7 Milyon TL,

- Burs Desteği için 21.860 öğrencimize 121,6 Milyon TL burs sağlanmıştır.

2021 yılı pandemi koşullarına rağmen zor bir yıl olsa da değerli bağışçılarımızın katkılarıyla Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda bağışçılarımızdan aldığımız güçle “Boğaziçi için” çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Vakfımızın gelirleri 2021 yılında ilgili yılın bağış ve gelirleriyle beraber önceki yıldan devreden gelir ile 25 Milyon TL olmuştur. Buna göre;

- Şartlı bağış gelirlerimiz 8.9 Milyon TL olup birim, projeler, öğrenci kulüpleri, kültürel faaliyetler, burs, fon bağış ve gelirlerinden oluşmuştur.

- Şartsız bağışlar 966 Bin TL olup isimlendirme bağışları, bireysel-kurumsal bağışlardan oluşmuştur.

- 15.2 Milyon TL’lik diğer gelirlerimiz ise finansman gelirleri, vakıf payları, kar payı gelirinden oluşmuştur.

2021 yılında bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın sayısı 1.116 olurken toplam 10.1 Milyon TL’lik bağış alınmıştır. Bağışlarımızın %32’si olan 3.2 Milyon TL bireysel bağışlarımızdan oluşurken, %68’i olan 6.9 Milyon TL kurumsal bağışlardan sağlanmıştır.

Bağışçılarımızın ilgili faaliyet alanımıza göre belirledikleri şartlara göre aldığımız bağışların %90’ı olan 9.2 Milyon TL’si şartlı bağış olurken tüm bağışlarımızın sadece %10’u olan 966 Bin TL’si şartsız bağış olmuştur. Bireysel bağışçılarımızın tüm bağışçılarımıza oranı %88 olurken kurumsal bağışçılarımızın oranı %12 olmuştur.

2021 yılında 4.9 Milyon TL’lik burs 3.058 öğrencimize Vakfımız tarafından verilmiştir. 283 Bin TL’lik akademik destek yayın teşviği ve ödül olarak öğretim üyelerimize verilmiş olup 2021 yılı için bütçelenen ancak harcanamamış akademik destek bütçesi 1.7 Milyon TL olarak 2022 yılı akademik destek bütçesine eklenmiştir. Üniversitemize verdiğimiz diğer desteklerin toplamı ise 2021 yılında 5.3 Milyon TL olmuştur.

2021 yılı sonunda Vakfımızın tüm fonlarının (anaparası harcanan ve harcanmayan fonlar) toplamı 40.9 Milyon TL olup fonlarımızın %65’i anaparası harcanmayan fonlardan ve %35’i ise anaparası harcanan fonlardan oluşmuştur.

2022 yılında da Üniversitemizin en büyük destekçisi olarak bağışçılarımızdan aldığımız güçle çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtirken 2021 yılında eğitime, araştırmaya destek için Vakfımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Saygılarımla,

Elvan Zihnioğlu BÜ’96

Genel Müdür