Genel Müdür′ün Mesajı

Sayın Mütevelliler Heyeti Üyelerimiz ve Kıymetli Bağışçılarımız,

Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr. Aptullah Kuran, Prof. Dr. Nedim Bilgen ve Ertuğrul Zekai Ökte tarafından ilk mal varlığı oluşturularak 1978 yılında tescil edilen Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK), kamu yararına hizmet sunmak üzere kurulmuş ve T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla 1993 yılında vergi muafiyetine hak kazanmıştır. Vakfımız bugüne kadar vergi muafiyetini kesintisiz sürdürmüştür. 

Üniversitemizin akademik çalışmalarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destekte bulunmak; öğrencilerimize, öğretim kadromuza, idari personele ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarda bulunurken ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, eğitim ve öğretim ihtiyaçları için de resmi senedi çerçevesinde çalışmalarda bulunan Vakfımız 2022 yılında 44. yaşını tamamlamış ve 2023’te 45 yıllık bir vakıf olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne hizmet için çalışmaya devam edecektir.

Vakfımız, kurulduğu günden 31 Aralık 2022 tarihine kadar, kuruluş senedi doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi’ne kaydi değerin bugünkü değere uyarlanmış haliyle aşağıdaki ana başlıklarda toplam 1.3 Milyar TL’lik destek sağlamıştır.

- Akademik Destek Faaliyetleri kapsamında 637.5 Milyon TL,

- Sosyal, Kültürel ve İdari Destek kapsamında 342.4 Milyon TL,

- Bina Yapımı ve Restorasyonlara Destek kapsamında 76.7 Milyon TL,

- Burs Desteği 24.987 öğrencimize 200.2 Milyon TL,

Bağışçılarımızın değerli katkılarıyla Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Vakfımızın gelirleri 2022 yılında ilgili bağış ve gelirleri ve önceki yıldan devreden gelirle beraber 33.3 Milyon TL olmuştur. Buna göre;

- Şartlı bağış gelirlerimiz 17.6 Milyon TL olup birim, projeler, öğrenci kulüpleri, kültürel faaliyetler, burs, fon bağış ve gelirlerinden oluşmuştur.

- Şartsız bağışlar 2 Milyon TL olup isimlendirme bağışları, bireysel ve kurumsal bağışlardan oluşmuştur.

- 13.7 Milyon TL’lik diğer gelirlerimiz ise finansman gelirleri, vakıf payları, iştiraklerden kar payı gelirinden oluşmuştur.

2022 yılında bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın sayısı 1.137 olurken toplam 15.2 Milyon TL’lik bağış alınmıştır. Bağışlarımızın %32,1’i olan 4.9 Milyon TL bireysel bağışlarımızdan oluşurken, %67,9’u olan 10.3 Milyon TL kurumsal bağışlardan sağlanmıştır.

Bağışçılarımızın faaliyet alanlarımıza göre belirledikleri şartlara göre yaptıkları bağışların %87’si olan 13.2 Milyon TL şartlı bağışlardan oluşurken %13’ü olan 2 Milyon TL’si şartsız bağışlardan oluşmuştur. Bireysel bağışçılarımızın tüm bağışçılarımıza oranı %84 olurken kurumsal bağışçılarımızın oranı %16 olmuştur.

2022 yılında Vakfımız tarafından 3.127 öğrencimize 7.4 Milyon TL’lik burs verilmiştir. Akademik destek yayın teşviki ve ödül olarak öğretim üyelerimize 2.6 Milyon TL’lik destek verilmiştir. Üniversitemize de ihtiyaçlarına yönelik toplam 7.8 Milyon TL’lik destek verilmiştir.

2022 yılı sonunda Vakfımızın tüm fonlarının (anaparası harcanan ve harcanmayan fonlar) toplamı 48.1 Milyon TL olup fonlarımızın %66’sı anaparası harcanmayan fonlardan ve %34’ü ise anaparası harcanan fonlardan oluşmuştur.

Vakfımızın ve Üniversitemizin 2022 yılında en büyük destekçisi olan değerli Mütevellilerimiz ve Bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarken 2023 yılında da “Boğaziçi için” var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Elvan Zihnioğlu BÜ’96

Genel Müdür