Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görevine başladı.

 

‘’Boğaziçi’nin akademik ve etik ilkeleri rehberliğinde değerlerimizi koruyarak geleceğe taşıyacağız.’’

 

2012 – 2016 yılları arasında, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun rektörlüğü döneminde Rektör Yardımcılıği ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yerine getiren Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm akademik kadrosu, öğrencileri ve çalışanlarına yönelik yayınladığı mesajlarında temel önceliğinin ‘’Akademik ve bilimsel alanlardaki başarılarını artırmaya devam etmek için çalışırken, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi değerlerini geleceğe taşımak’’ olacağını vurguladı.

Rektör Özkan mesajında, Boğaziçi Üniversitesi’nin bugün geldiği noktadaki başarılarında öğrencilerin payının çok büyük rolü olduğunun altını çizerek öğrencilere şöyle seslendi: ‘Üniversitemiz bugün dünyanın önde gelen akademik kurumları arasında yer alıyorsa bu durumun ortaya çıkmasında sizin katkınız çok büyüktür. Yıllardır bu ülkenin en yaratıcı, çalışkan ve başarılı öğrencileri tercihlerini Boğaziçi Üniversitesi’nden yana kullanmışlardır. Akademik hedeflerinize başarıyla ulaşabilmeniz, Boğaziçi’nde huzur, barış ve özgürlük içerisinde bir üniversite hayatı sürdürebilmeniz için uğraş vereceğimden kuşkunuz olmasın’’.

Prof. Dr. Özkan, Üniversite çalışanlarına mesajında ise ‘’Bugüne kadar Üniversitemize verdiğiniz emeklerle kurumun aksaksız ve başarıyla çalışması için elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Bulunduğumuz noktada birlik ve dayanışma içerisinde daha çok çalışmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bizler ve ülkemiz için çok değerli ve önemli olan bu kurumu içinden geçtiğimiz dönemde koruyup geliştirerek geleceğe taşımak ancak sizlerin özverili uğraşları sayesinde mümkün olabilecektir’’ dedi.

Prof. Dr. Mehmed Özkan üniversite öğretim üyelerine hitaben mesajında ise şunları kaydetti:

‘’Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü rektörlüğü süresince üniversitemize yaptığı fevkalade katkıları için Sayın Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’na duyduğum minnet ve şükran duygularımı ifade etmek isterim. Sayın Barbarosoğlu’nun yönetiminde üniversitemiz hem bilimsel alandaki başarılarıyla hem de evrensel akademik değerleri hayata geçirme azmiyle dünyadaki saygınlığını daha da yukarılara taşımıştır.

2012 yılından bu yana Sayın Barbarosoğlu’nun önce danışmanlığını daha sonra rektör yardımcılığını yaparak sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi’ndeki idari görevime 12.11.2016 tarihi itibarıyla rektör olarak devam edeceğim.

Üniversitemizin akademik ve bilimsel alanlardaki başarılarını artırmaya devam etmek için çalışırken, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi değerlerini geleceğe taşımak için var gücümle gayret göstermek rektörlüğüm süresince temel önceliğim olacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin yıllar içinde oluşmuş ve ilan edilmiş akademik ve etik ilkeleri bu uğurda yol göstericidir. Bu çerçevede üniversitemizde kurul ve komisyonlar ile fakülte ve birim tercihlerinin belirleyici olduğu yönetsel yaklaşımı etkin, şeffaf ve ilkeli uygulama kararlılığımı da vurgulamak isterim.

Hepimiz ve ülkemiz için çok değerli ve önemli olan bu kurumu içinden geçtiğimiz dönemde koruyarak geliştirerek geleceğe taşımak ancak sizlerin desteğiyle mümkün olabilecektir. Bu yolda sizlerden gelecek her türlü katkının önünü açmak ve fırsatlar yaratmak için çalışacağımdan emin olabilirsiniz.

Şahsıma ve yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarıma göstereceğinizi ümit ettiğim anlayış, güven ve destek için şimdiden teşekkür eder, bu yeni dönemin üniversitemiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim’’.

Prof. Dr. Mehmed Özkan Hakkında

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ABD’de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği programı kapsamında, robotik cerrahi ve akıllı robotlar alanlarında devam ederek 1988’de master ve 1991’de doktora derecelerini aldı. Lisansüstü çalışmaları boyunca Vanderbilt Üniversitesinde araştırma görevlisi, “Intelligent Robotics” laboratuvar yöneticisi olarak ABD, Japon endüstriyel projelerinde ve NIH destekli projelerde görev aldı. Doktora döneminde Vanderbilt Üniversitesi, Nörocerrahi Kliniğinde de görev alarak cerrahi robot Ar-Ge çalışmalarından sorumlu araştırmacı olarak çalıştı. 1992 yılında doktora sonrası araştırmaları için Japonya’nın Tokyo şehrinde özel bir kuruluşta devam eden Prof. Özkan Robotlarda kas benzeri nümatik eyleyicilerin kullanımı üzerine odaklandı.

1995’de Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsüne dönen Prof. Özkan, 1995 – 2016 yılları arasında bu Enstitü’nün Müdür Yardımcılığını yaptı. 2012 – 2016 Yılları arasında Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun Rektör Danışmanlığını, Ağustos 2016’dan bu yana da Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’nı yürütmekteydi.

Özkan, halen Antropomorfik Protez El geliştirilmesi üzerinde disiplinlerarası bir çalışma yürütmektedir.