Türkiye’nin İlk Entegre Raporu Yayınlandı.

 

image 1

Operasyonel ilk faaliyet yılımıza ilişkin raporumuzu,
Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan
temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırladık. 

Türkiye’nin ilk Entegre Raporu ile, bu alanda kâr amacı gütmeyen dünyadaki ilk 10 kuruluş arasında yer aldık. 

Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın (ERTA) da kurucu
üyeleri arasındayız. Yakın zamanda Entegre Raporlama deneyimlerimizi, eğitim programlarıyla, sivil toplum ve
özel sektör kuruluşlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz.

Entegre Raporu Okumak için tıklayın

image 1

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC),
“Argüden Yönetişim Akademisi: Kurumlar için Güven Yaratan Değişimin Öncüsü” haberiyle, Entegre Raporlama deneyimimizi takipçileriyle paylaştı.

IIRC bu haberde, hazırlık sürecimizin kurum hedeflerine açıklık getirdiğini ve önceliklendirmeye yardımcı olduğunu, iş modelimizin ve felsefemizin içselleştirilmesini desteklediğini vurguladı.

IIRC Haberi için tıklayın

 
image 1
Entegre Raporlama ve İyi Yönetişim

Entegre Raporlama, kurumların paydaşları ile daha şeffaf bir iletişim halinde olmasını, faaliyetlerinin sürekliliğini ortaya koymalarını, adil ve sorumlu bir şekilde, kaynaklarını ne derece etkili kullandıklarını belirten somut göstergeler sunar.
Böylelikle, paydaşların süreçlere daha etkin katılmasını ve kurumun da onlar karşısında daha hesap verebilir olmasını sağlar.
 

 

 

Entegre Raporlama’nın yaygınlaştırılması için sağladıkları
kıymetli desteklerinden dolayı paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

 

image 1

 

image 2

 

image 3

 

 
 

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi Tanıtım Filmi

 

 

image 1

 

 

 

 

 

 

 

image 1

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi ‘iyi yönetişim’ konusunda düşünce lideri

Akademi, yayınlarıyla ülke ve dünya gündemine katkı sağlıyor, G20 ve OECD gibi uluslararası kurumlara öneriler sunuyor.