Argüden Yönetişim Akademisi′nden Haberler

 

Vakfımız bünyesinde 2014 yılı sonunda Yönetim Kurulu kararıyla BÜVAK Argüden Yönetişim Akademisi Şartlı Fonu, ARGE Danışmanlık ve Dr. Yılmaz Argüden’in ilk bağışıyla oluşturulmuştur. Çalışmalar kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları için düzenlenen eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri aracılığıyla:

  • Yaşam kalitesinin geliştirilmesi için iyi yönetişim uygulamaları ile kurumlara duyulan güvenin artırılması gerekliliğinin yaygın olarak benimsenmesini,
  • İyi yönetişim uygulamalarının özendirilerek yaygınlaştırılmasını,
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim ilkelerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini desteklemeyi ve,
  • İyi yönetişim konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı için ilk başvuru merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.

 Argüden Yönetişim Akademisi, 2015 yılında:

  • 13 eğitim programı ile 315 kişiye, toplamda 156 saat eğitim vermiş,
  • 7 yayın ile 2.000’den fazla kişiye doğrudan ulaşmış,
  • Katıldığı ve düzenlediği 16 konferansta 100’den fazla ülkeden 2.000’den fazla kişiyle yüz yüze iletişim kurmuş ve,
  • 5 milyondan fazla kişiye yazılı basın yoluyla erişmiştir. 

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz’16 Bülteni

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin, 2016 yılı birinci yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirilen ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerinin yer aldığı Yaz’16 bültenini yayınlandı.

Bülten için tıklayınız.

 

 

 

 

 

“Kurumlarına güven duyulmayan toplumların gelişmesi sekteye uğrar”

Kurucumuz Dr. Argüden Dünya Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde, İyi Yönetişim ve Prof. Dr. Richard Leblanc’ın editörlüğünü yaptığı ‘Yönetim Kurullarında Yönetişimin El Kitabı’ yayınına yaptığı katkılarından bahsetti.

Bülten için klayınız.

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetişimin Düşünce Liderlerinden Yönetim Kurullarında İyi Yönetişim

Argüden Yönetişim Akademisi’nin kurucusu Dr. Argüden, Kurumsal Yönetişimin ‘All-Stars’ kadrosunda yer aldı. Prof. Dr. Richard Leblanc’ın, Harvard’da olduğu sırada editörlüğünü yaptığı ‘Yönetim Kurullarında Yönetişimin El Kitabı’na katkı sağlamaları için yönetişim konusunda küresel düşünce liderlerini davet etti. Geçen ay Wiley tarafından yayınlanan bu kitabın ‘All-Star’ yazar kadrosuna davet edilen tek Türk, Dr. Yılmaz Argüden oldu.

Bülten için tıklayınız.

 

 

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi - Kış’16 Bülteni

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin, 2015 yılı ikinci yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirilen ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerinin yer aldığı Kış’16 bültenini yayınlandı.

Bülten için tıklayınız.

 

 

 

 

 

G20 Antalya Zirvesi: Kapsayıcı Kalkınma

“Kapsayıcılık”, Türkiye başkanlığında gerçekleşen G20 sürecinde en öncelikli konulardandı. Vakfımız bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, C20 (Sivil Toplum 20) Yönetişim çalışma grubu üyesi olarak, G20 için hazırlanan “Kapsayıcılık” odaklı önerin hazırlanmasına katkıda bulundu. Geçtiğimiz yıl boyunca, kapsayıcı büyümeyi sağlamak üzere, UN Global Compact gibi sorumlu iş ilkelerini ve Entegre Raporlamayı destekleyen çalışmalar gerçekleştirdi. 

Bülten için tıklayınız.

 

 

 

 

Yeni Makale: Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım

Vakfımız bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak G20 sürecine katkıda bulundu. Munk School of Global Affairs, University of Toronto'da bulunan G20 Araştırma Grubunun yayınladığı, bütün G20 paydaşları için temel kaynak niteliği taşıyan “G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015” kitabında yer alan “Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım” makalesini bilgilerinize sunarız.

Makale için tıklayınız.

 

 

 

 
 
Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz’15 Bülteni
 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, 2015 yılı ilk yarısına ilişkin, kamu, sivil toplum, kurumsal ve küresel yönetişim alanlarında “iyi yönetişim” odaklı çalışmalarını özetleyen ilk bültenini yayımladı.

Bülten için tıklayınız.