Başkan′ın Mesajı

 

Değerli Mütevellilerimiz, Sevgili Boğaziçi Dostları,

157 yıllık tarihinde çeşitli zorlukları başarıyla atlatan ve hem ülkemizin hem de dünyanın sayılı eğitim ve araştırma kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi’nin geleceğe aynı kalitede taşınması, daha da gelişmesi için Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın rolü her zamankinden daha önemli hale geldi. Bir kamu üniversitesi olarak kaynaklarımızın çeşitlenmesine ve ekonomik sıkıntılara karşı Üniversitemizin en önemli destekçilerinden olan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 1978 yılından bu yana üniversitemize 477 Milyon TL’lik kaynak aktarmış, yaklaşık 16.100 öğrencimize burs sağlamıştır.

BÜVAK, yükseköğretim sektörünün giderek daha rekabetçi bir karakter kazandığı günümüzde hem en iyi öğrencilerin hem de en iyi akademik kadroların kurum bünyesinde yer almasında, sizlerin destekleri ile bundan sonra da bu önemli rolüne devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bilimsel özerklik mali kaynaklarımızın gücü oranında korunabilir.

2020 yılı YKS sonuçlarına göre, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da en başarılı ve en iyi öğrenciler bariz farkla Boğaziçini tercih etti. ÖSYM YKS’de farklı puan türlerinde ilk 100’e girenlerden 69’u, ilk 250’ye girenlerden 121’i, ilk 1.000’e girenlerden 708’i, üniversitemizi tercih etti. Üniversitemizi tercih eden bu parlak öğrencilere burs sağlayarak desteklemek aynı zamanda ülkemizin geleceğine destek vermek anlamına gelmektedir. Bizler de bu sorumlulukla öğrencilerimize 2019 yılında BÜVAK olarak yaklaşık 4 Milyon TL burs verilmesini sağladık.

Burs programımızın gelişmesinde her bir bağışçımızın katkıları bizler için kuşkusuz çok değerlidir. Üniversitesine destek vermek isteyen her bir mezunumuza ve dostumuza şükranlarımı sunarım. Daha önce üniversite gelirlerinden karşılanabilen bazı bursları, son yıllarda kamu kaynağının daralması nedeniyle 2018 yılından bu yana çok sayıda bağışçının katkısı ve özellikle 2018-2019 öğretim yılından başlayarak günümüze kadar devam eden LC Waikiki’nin öğrencilerimiz için yaptığı büyük miktarda yemek bağışları ile sürdürülebildik.

Şükranla yad ettiğimiz merhum hocamız Prof. Dr. Halide Sevim Yavuzer'in Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na Üniversite için kullanılmak üzere yaptığı menkul ve gayrimenkul bağışlar, Üniversite’nin akademik teşvik faaliyetleri ve burs programı için sürdürülebilir model oluşturdu, güçlenerek büyüyen BÜVAK Bağış Fonuna sağlam bir zemin oluşturması nedeniyle 2019’de Kilyos Kampüsü I. Öğrenci Yurdu'na "Prof. Dr. Halide Sevim Yavuzer Öğrenci Yurdu" ismi verilmiştir.

Yüksek etki değerine sahip araştırma çıktılarını üreten bir yandan da Türkiye’nin en iyi öğrencilerine eğitim veren akademisyenlerimizin olağanüstü çabaları ile aldığımız başarılı sonuçların, yaptığımız bilimsel üretimin sürmesi en az öğrencilerimize verilen destek kadar önemlidir. Bu anlamda araştırma destekleri BÜVAK’ın özellikle üzerinde durduğu bir konu olmaya devam etmiştir. Akademik Faaliyetler Destek Fonu çerçevesinde BÜVAK Akademik Kurulu’nun belirlediği kriterlere göre verilen yayın ve ödül teşvik tutarı 2019 yılında 528 bin TL olurken, 193 değerli araştırmacımız desteklenmiştir. 2020 yılında bu teşvik 1.350.000 TL düzeyinde gerçekleşecektir.

2017’de alınan kararlar ve uygulamaya konulan tedbirler sonucunda, BÜVAK’ın başlıca faaliyet alanlarından olan öğrenciye ve araştırmaya destek amaçlı uzun vadeli fon yapılanmasına geçilmiştir. Bunun sonucunda Fon büyüklüğü 2019 Kasım ayında 10 Milyon TL’yi aşmıştır.

Akademik araştırmalarımızın daha fazla desteklenmesi, Türkiye’ye ve dünyaya bilimsel sonuçlar ortaya koymak ve yeni teknolojiler kazandırmak amacıyla 2019 yılında mütevelli heyetimizin değerli üyeleri ile akademik teşvik ve araştırmaya yönelik daha güçlü bir fon çalışması oluşturmak üzere harekete geçtik. Mütevelli Heyetimizin oluşturduğu çalışma grubu ile ilkeleri belirleyerek, yol haritasını çizdik. Buna göre, inşası yeni tamamlanan Kandilli Bilim Teknoloji Binası merkezli bir destek projesi fikri ortaya çıktı. Akademik teşvik amaçlı bağış yapacak bağışçılarımızın isimlerinin tamamen araştırmaya odaklı bu binada bulunan onur panosunda yer almasına karar verildi. Birbirinden önemli araştırmaların yürütülmesi için yapılan Kandilli Bilim Teknoloji Binamız bu sayede tüm araştırmacılarımızı destekleyecek bağışçılarımız için de bir sembol değer olması sağlandı. Hedef olarak 2020 sonunda 20 Milyon TL, 2021 sonunda da 40 Milyon TL’na ulaşmayı amaçladık. Zor dönemlerden geçiyor olmamıza rağmen Eylül 2020 itibariyle 21 Milyon TL’ye ulaşarak yıl sonu hedefimizi geçmiş bulunuyoruz. Ulaşılan bu hedefle güçlenen Fonumuz bizim için çok iyi bir moral olmakla birlikte, rekabet içinde olduğumuz dünyanın iyi üniversiteleri ile karşılaştırıldığında en düşük fona sahip üniversitelerin bile henüz binde biri düzeyinde olduğumuz da idrak etmemiz gereken önemli bir gerçek. Dünya düzeyinde başarılı mezunlarımızla biz de Fonumuzu gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin düzeylerine ulaştıracağımıza inanıyoruz. Araştırma çalışmalarına destek verecek tüm mezun ve dostlarımıza şimdiden teşekkür ederiz.

Kampüsümüzün kültür hayatına önemli katkıda bulunan Klasik Müzik Konserlerimiz ise 2017’den bu yana başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli desteği sayesinde ve Türk Hava Yolları A.O.’nun sağladığı ulaşım desteği ile ayakta durmaktadır. 2019 yılında da bu desteği esirgemeyen her iki kuruma da teşekkür ederiz.

Üniversitemizde üretilen bilginin uygulamaya dönüşmesi ve inovasyon ile girişimciliği desteklemek amacıyla 2019 yılında faaliyetlerimizi artırdık. BÜVAK’ın üniversite ile işbirliği içinde teknoloji üretimine destek vermenin yanı sıra kalıcı gelir kaynakları oluşturmak amacıyla hissedar olarak yer aldığı en önemli girişim Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde BÜ ile ortak olarak faaliyete geçen BÜDOTEK oldu. Biyoteknoloji, elektrik-elektronik, yazılım, kimya ve nanoteknoloji gibi çeşitli alanlarda Ar-Ge ve üretim odaklı çalışmalar yapan 46 şirketin yer aldığı BÜDOTEK içerisinde girişimcilere yönelik bir Kuluçka Merkezi de bulunuyor. 23.000 metrekarelik açık, 15.500 metrekarelik kapalı alanı bulunan teknoparkın 7.700 metrekaresi firmalar, 300 metrekaresi kuluçka merkezi, 1.500 metrekaresi de sosyal alan olarak ayrılmış durumda.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana koruduğu değerlerini ve çoğulcu anlayışını sürdürebilmek için bugün mezunlarının ve dostlarının destekleri, daralan kamu kaynakları nedeniyle her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Vakfımız 2019 yılında da üniversitemiz için önemli bir itici güç olmaya devam etmiş ve 12.089.565 TL’lik kaynağı üniversitemize destek için kullanmıştır. Bu desteğin bundan sonraki yıllarda artması ve devamı sizlerin sahip çıkması ile gerçekleşecektir. Unutulmamalıdır ki 157 yıllık bu kurumda bireyler geçici, kurumsal değerlerimiz ise kalıcıdır. Bu nedenle BÜVAK’a ve Üniversitemize 41 yıldır destek veren tüm bağışçılarımız dünyanın ve Türkiye’nin bu önemli değerinin sürdürülmesine destek vermişlerdir.

Vakfımıza 41 yılda destek veren tüm bağışçılarımıza ve 2019 yılında hedeflerimize yaklaşmamıza çok önemli katkılarda bulunan TEKFEN Vakfı’na, LC Waikiki’ye, Sayın Nevzat Aydın’a, Garanti BBVA’ya ve çok sayıda Mütevelli Üyemize, mezun ve dostlarımıza şükranlarımızı sunarım.

Sevgi ve saygılarımla,


Prof. Dr. Mehmed Özkan
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.